طرح جدید زاپیا اتصال از طریق تکان دادن گوشی

طرح جدید زاپیا اجازه میدهد تا شما بدون نیاز به کیو ار کد و یا رمز از طریق تکان دادن دو گوشی به سرعت اتصال پیدا کنید.

برای اتصال شدن فقط نیاز است در یک زمان هر دو گوشی را تکان دهید.

این ویژگی فقط در اخرین نسخه ی زاپیا موجود است ، برای دست یابی اسان تر از طریق این لینک میتوانید جدید ترین نسخه را دانلود کنید:

Google Play Store:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dewmobile.kuaiya.play .

از طریق راهنمایی زیر میتوانید استفاده کنید:

این ویژگی تکان دادن گوشی برای اتصال بسیار اسان است ، تنها کاری‌که شما برای وصل شدن باید انجام دهید این است گوشی خود را تکان دهید . شما حتی میتوانید با توجه به تصویر یا با راهنمایی گام به گام زیر میتوانید نحوه ی اتصال را به راحتی  یاد بگیرید.

گام اول:

از داشتن نسخه جدید زاپیا در هر دو گوشی مطمئن شوید . شما میتوانید از طریق لینک زیر نسخه جدید را دانلود کنید:

Google Play Store:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dewmobile.kuaiya.play .

گام دوم:

برنامه زاپیا را در هر دو گوشی باز کرده.

گام سوم:

گزینه انتقال دادن را از صفحه ی خود کلیک کنید تا صفحه ی انتقال برای شما باز شود.

گام چهارم:

گزینه تکان دادن برای اتصال را کلیک کنید.

گام پنجم:

هر دو دستگاه را هم زمان با هم تکان دهید.

گام ششم:

میتوانید برای انتقال اقدام کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *