ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေပါင္း၁၃၀ေက်ာ္ ပါ၀င္က်င္းပခဲ့တဲ့ culture festival

၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၅လပိုင္း ၁၉ရက္ေန႕ Beijing language and culture university မွာ ႏိုင္ငံေပါင္း၁၃၀ေက်ာ္ ပါ၀င္တဲ့ culture festival က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ေပက်င္းရွိ ပညာေတာ္သင္ယူေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကလည္း ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈနဲ႕သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ျမန္မာ့ရိုးရာ၀တ္စံုမ်ားကို ခင္က်င္းျပသခဲ့ပါတယ္။ အစားအေသာက္ပိုင္းမွာဆိုရင္ ျမန္မာ့ရိုးရာနန္းႀကီးသုတ္၊ အုန္ႏို႕ေက်ာက္ေက်ာ၊ လက္ဖက္ရည္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ေသာဧည့္သည္မ်ားကို ေကၽြးေမႊးဧည့္ခံခဲ့ပါတယ္။

 

ေက်ာင္းသာေက်ာင္းသာမ်ားက လာေရာက္အားေပးရန္ ဖိတ္ေခၚထားေသာေၾကာင့္ Zapya ကုမၸဏီကလည္း ဒီ Culture festival ကိုပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၿပီး ျမန္မာေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕ကို အင္တာဗ်ဴခဲ့ပါတယ္။    အင္တာဗ်ဴခ်က္အရ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုး Zapya app ကိုသံုးဖူးၾကပါတယ္။ အသံုးျပဳေသာသက္တမ္းမွာ ၆ႏွစ္မွ ၇ႏွစ္အသီးသီး ျဖစ္ၾကပါတယ္။ Zapya ကိုပိုၿပီးသံုးလို႕ေကာင္းေစႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားက အၾကံေပးခဲ့ပါတယ္။ Zapya ကုမၸဏီဘက္မွလည္း အင္တာဗ်ဴးခြင့္ေပးသူမ်ားအားလံုးကို Zapya logo ပါ မီနီပန္ကာ၊ Zapya Logo ပါ USB စတစ္မ်ားလက္ေဆာင္ေပးၿပီး ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ Zapya ကုမၸဏီဘက္မွလည္း Zapya app ပိုၿပီးသံုးလို႕အဆင္ေျပေအာင္ ဆက္လက္မြမ္းမံျပင္ဆင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ Zapya အားေပးသူမ်ားအားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *