روز مرد و روز پدر مبارک باد

نازد به خودش نبی که حیدر دارد

دریای فضائلی مکرر دارد

همتای علی نخواهد امد

 والله

صد بار اگر کعبه ترک بردارد

آری کعبه بیت معمور خدای سبحان از بین همه بندگان آغوش خود را تنها وتنها

 بر میلاد پر خیر ونور وجود مقدس علی گشوده است.

واین شکاف یادگار آن روز بزرگ است تا

هر مرد و زن مسلمان در هر توجه

به سوی قبله مولود کعبه را به یاد آورد.

ولادت حضرت علی (ع) روز مرد و همینطور روز پدر مبارک باد.

1 thought on “روز مرد و روز پدر مبارک باد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *