فرا رسیدن ماه رمضان مبارک

“هر  فردی که در راه خدا حتی یک روز را به روزه داری بگذراند، خداوند به مدت هفتاد پاییز صورت او را از آتش جهنم دور

نگه خواهد ساخت.”

(رسول اکرم)

رمضان از نظر حضرت محمد(ص) جزو بهترین ماه هاست. ماه رمضان دارای برکت، رحمت و آمرزش برای بندگان مومن خدا

است. این ماه در نزد پروردگار عالم برترین ماه ، روز و شب هایش بالاترین و ساعت هایش برترین ساعت به حساب می آید.

فضیلت ماه مبارک رمضان به قدری بالا و زیاد است که نفس های مومنان حکم ثواب تسبیح را دارد، همچنین خواب مومن عبادت و

کار نیکش مورد قبول و دعایش مستجاب می شود.

از نظر امام هشتم خواندن قرآن در ماه مبارک رمضان بسیار ارزشمند است. ” اگر شخصی در ماه مبارک رمضان تنها یک از آیه

از قرآن را بخواند، مانند این می ماند که  در سایر ماه ها کل قرآن را قرائت کرده است.”

در ماه رمضان، هنگام افطار برای بیماران کرونا و خلاصی دنیا از شر این ویروس دعا فراموش نشود.

حکمت روزه داشتـن بگـذار / باز هم گفته و شنیده شود

صبرت آمــوزد و تسلط نفـس / و ز تو شیطان تو رمیده شود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *