playlist

Zapya ထဲမွ Playlist ျပဳလုပ္ၿပီး မိမိႀကိဳက္တဲ့သီခ်င္းမ်ားကိုနားေထာင္လို႕ရ၊ Share လို႕ရ

ယခုမွစၿပီး သင္၏ဖုန္းထဲမွာ audio palyers apps မ်ားကိုေဒါင္းစရာမလိုေတာ့ဘဲ၊ Zapya ကို audio palyers app တစ္ခုအျဖစ္ သံုးစြဲလို႕ရပါၿပီ။