یلدا

یلدا
بوی یلدا را میشنوی؟
انتهای خیابان آذر…
باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستان…
قراری طولانی به بلندای یک شب…
شب عشق بازی برگ و برف…
پاییز چمدان به دست ایستاده!
عزم رفتن دارد…
آسمان بغض میکند… میبارد.
خدا هم میداند عروس فصل ها چقدر دوست داشتنیست….
کاسه ای آب میریزم پشت پای پاییز…
و تمام میشود
پاییز، ای آخرین روزهای عاشقی،
رفتنت به خیر…
سفرت بی خطر.
#یلداتون_مبارک

2 thoughts on “یلدا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *