برای یک تجربه ی راحت و بدون تبلیغات ثبتنام کنید

از تبلیغات خسته شدین؟ همین امروز برای عضویتVIP Zapya ثبت نام کنید! با استفاده ازZapya VIP ، می توانید فیلم ها را تماشا کنید ، فایل ها را انتقال دهید ، اطلاعات گوشی قدیمی خود را به گوشی جدید منتقل کنید ، محتویات تلفن را سازماندهی کرده و بدون تبلیغات و قطع شدن وسط برنامه با دوستان خود صحبت کنید.

عضویت Zapya VIP کلیه تبلیغات را حذف می کند و تاج اختصاصیVIP در نماد شما نشان داده می شود. می توانید با مراجعه به بخش “من” ، با کلیک روی “فعال کردن ” VIP و سپس دستورالعمل های روی صفحه را انجام دهید ، عضویت در Zapya VIPرا ثبت کنید. اشتراک از طریق Google Play انجام می شود تا اطلاعات شما محافظت شده و پرداخت مطمئن باشد.

هنگامی که برای عضویت در Zapya VIPثبت نام می کنید ، پرداخت شما برای مدت 6 ماه پوشش می دهد. این بدان معنی است که شما به مدت 6 ماه از Zapya بدون آگهی لذت خواهید برد. پس از پایان این 6 ماه ، عضویت به طور خودکار از طریق Google Play تمدید می شود و حساب Google Play شما شارژ می شود. همه اشتراک ها در Google Play بطور خودکار تمدید میشوند ، مگر اینکه به دلیل قوانین Google Play از عضویت در آن خارج شده باشید. می توانید مدت زمان عضویت را در صفحه اشتراک در Google Play تمدید کنی و ببینید.

اگر می خواهید عضویت Zapya VIP خود را لغو کنید ، می توانید در هر زمان انجام دهید. فقط وارد حساب Google Play خود شوید و برای لغو آن به اشتراک ها بروید. پس از لغو عضویت ، تا پایان دوره 6 ماهه شما همچنان از مزایای Zapya VIP لذت خواهید برد. لطفاً توجه داشته باشید که باید عضویت خود را 24 ساعت قبل از تاریخ تمدید ذکر شده در Google Play لغو کنید تا به طور خورکار بعدا تمدید نشود.

همین امروز برای عضویت در Zapya VIPثبت نام کنید!

2 thoughts on “برای یک تجربه ی راحت و بدون تبلیغات ثبتنام کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *