عشق فاصله نمیشناسد

چه کسایی که در نزدیك شما باشند و چه دور باشند ، بخشی از ما همیشه نگران خانواده و دوست خود خواهیم بود زیرا اولین اولویت ما ایمن نگه داشتن آنهاست. MyDearest  با آگاهی از وضعیت اعضای خانواده و میتوانید از اتفاقی که قرار است بیافتد جلوگیری کنید ، به شما کمی آرامش خاطر می دهد.

هنگامی که در MyDearest برای خانواده خود حساب درست می کنید ، همچنین با این کار د حریم خصوصی اعضای خانواده خود محافظت میکنید. آنها تصمیم می گیرند که چه موقع و با چه کسی مکان واقعی خود را به اشتراک بگذارند. آنها می توانند علاوه بر اشتراک موقعیت مکانی خود ، به روزرسانی های وضعیت را در Moments ارسال کنند ، پرونده ها را در Group Chat به اشتراک بگذارند و رویدادها را در Calendar لیست بندی کنند تا شما را از آنچه در زندگی آنها می گذرد آگاه کنند.

اگر باتری تلفن شما کمتر از 10٪ باشد MyDearest به طور خودکار به همه افراد در شبکه شما هشدار می دهد. به این ترتیب آنها بی دلیل نگران این نیستند كه وقتی تلفن شما خاموش است یا در حال شارژ است ، حتما اتفاقی برای شما افتاده است.

همین امروز با دانلود  MyDearest  به آرامش خاطر خانواده خود کمک کنید.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dewmobile.kuaibao.gp&hl=en_US

iOS: https://apps.apple.com/us/app/mydearest/id1501325928

1 thought on “عشق فاصله نمیشناسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *