چرا زاپیا به این همه مجوز نیاز دارد؟

ایا دوست دارید بدانید که چرا زاپیا نیاز به دسترسی لوکیشن و سایر مجوزها را دارد؟ پس حتما این ویدیو را تماشا کنید تا به جواب هر سوالی که دارید برسید.

همه مجوزهایی که زاپیا نیاز دسترسی به آنها را دارد مستقیماً با ویژگیهای در برنامه مرتبط هستند. بیشتر مجوزها برای اطمینان از عملکرد صحیح ویژگی اشتراک فایل زاپیا استفاده می شوند. اشتراک فایل کار اصلی زاپیا است و بدون دسترسی به برخی از مجوزها ، به درستی کار نخواهد کرد.

مجوزهایی که به ویژگی اشتراک فایل مربوط نیستند ، برای اطمینان ازعملکرد صحیح ویژگی تعویض تلفن استفاده می شوند. تعویض تلفن ویژگی دیگری است که در زاپیا است و به شما امکان می دهد محتویات و اطلاعات را از یک  گوشی  به گوشی دیگر منتقل کنید. فقط درصورتی که قصد استفاده از این ویژگی را دارید باید مجوزهای مربوط را فعال کنید.

فقط شما هستید که میتوانید به زاپیا اجازه دسترسی به این مجوزها را بدهید. ولی اگر این اجازه دسترسی را ندهید ، برخی ویژگی ها ممکن است به درستی عمل نکنند. برای اطلاعات بیشتر، شرایط و ضوابط خدمات زاپیا را بررسی کنید.

Privacy Policy: https://zapya.app/policy_en.html

Terms of Service: https://zapya.app/v3/terms_of_service.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *