عید سعید فطر مبارک

اولین روز ماه شوال به عنوان عید فطر و جشن بازگشت به فطرت معین شده است.

بگذشت مه روزه ، عيد آمد و عيد آمد
    بگذشت شب هجران، معشوق پديد آمد

آن صبح چو صادق شد، عذراي تو وامق شد
   معشوق توعاشق شد، شيخ تو مريد آمد

شد جنگ و نظر آمد، شد زهر و شکر آمد
شد سنگ و گهر آمد، شد قفل و کليد آمد

جان از تن آلوده، هم پاک به پاکي رفت
هرچند چو خورشيدي بر پاک و پليد آمد

از لذت جام تو دل مانده به دام تو
 جان نيز چو واقف شد، او نيز دويد آمد

بس توبه شايسته برسنگ تو بشکسته
بس زاهد و بس عابد کو خرقه دريد آمد

باغ از دي نامحرم سه ماه نمي زد دم
بر بوي بهار تو، ازغيب رسيد آمد

مولوی

2 thoughts on “عید سعید فطر مبارک

  1. فرا رسیدن حلول پر میمنت عید سعید فطر را به شما و تمام مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *