روز جهانی زن مبارک

 روز جهانی زن بیش از یک قرن است که در سراسر جهان جشن گرفته می شود تا به دستاوردهای زنان احترام گذاشته شود و برابری جنسیتی را در هر کاری که زنان انجام می دهند تشویق کند.  زنان در تمام جنبه‌های جامعه، از تحصیل و سیاست گرفته تا پژوهش و تجارت، نقش‌های اساسی دارند.  اما آنچه مهمتر است این است که هر زندگی با یک زن شروع می شود.  بیایید آن را فراموش نکنیم و از فرصت استفاده کنیم و از مادران، خواهران، دختران و همه زنان اطرافمان در این روز خاص قدردانی کنیم.  آنها مستحق خیلی بیشتر از اینها هستند.

 هر سال، زنان سازمان ملل موضوع روز زن را انتخاب می کنند.  موضوع سال 2022 سازمان ملل «برابری جنسیتی امروز برای فردای پایدار» با هشتگ BreakTheBias است.  ما اینجا در زاپیا می‌خواهیم به جنبش روز جهانی زن برای ایجاد برابری زنان و جشن گرفتن دستاوردهای زنان بپیوندیم!  ما می خواهیم در جهانی عاری از تعصب و تبعیض زندگی کنیم.

 روز زن را بر همه زنان در سراسر جهان تبریک می گوییم!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *